Lokacija:

Dobrota je jedno od mjesta na našoj obali na kojem je još moguće vidjeti sav sjaj nekadašnje Boke i plemenitoga Kotora, iz vremena kada su jedrenjaci, poput onoga iz priče o slavnom kapetanu Ivu Vizinu, plovili svjetskim morima, prenoseći slavu ovih krajeva i donoseći mnoga bogatstva ovdašnjim pomorskim kućama.

Dobrota je u prošlosti bila veliko pomorsko naselje.Status pomorskog naselja dobila je 1717. godine što ne znači da i ranije nije imala pomorsku tradiciju. U to vrijeme podignute su i poznate palate dobrotskih porodica kao što su: Dabinović-Kokot, Tripković, Ivanović, Radoničić, Milošević i dr.

U Dobroti se nalazi i crkva Sv. Matije, sagrađena 1670. godine na temeljima ranije srednjovjekovne crkve. Izgrađena je u baroknom stilu. U crkvi se čuvaju barokni mermerni oltari, kao i čuvena slika Đovani Belinija „Bogorodica sa djetetom“.

Setaliste u Dobroti vodi nekoliko kilometara uz obalu.

Mini galery